ፕሬዝዳንት፡
ም/ፕሬዝዳንት፡
የጽ/ቤት ኃላፊ፡
ስልክ፡
ፋክስ፡
አድራሻ፡
ኢ-ሜይል፡